logga_2016 png

utbildning och kompetensbevis

Hälsovetare GIH
Kompetensbevis instruktör i Hjärt- Lungräddning
Kompetensbevis instruktör i Första Hjälpen
Diplom massage GIH

Gerd Westholm Kjellgren      tel 070-570 28 17      info@ivera.se      www.ivera.se