logga_2016 png

Utbildning och kompetensbevis

Hälsovetare GIH
Diplom massage GIH
Kompetensbevis instruktör i Hjärt- Lungräddning
Kompetensbevis instruktör i Första Hjälpen

Gerd Westholm Kjellgren      tel 070-570 28 17      info@ivera.se      www.ivera.se