logga_2016 png

Access BARS

------ Klassisk massage -----

Access BARS är verktyg och processer som underlättar en högre medvetandegrad. Bars beskrivs bäst som en kroppsbehandling där 32 punkter på huvudet berörs mjukt. Dessa 32 punkter (bars) lagrar alla tankar och känslor, attityder, beslut och trosuppfattningar vi har eller haft om något. Det kan exempelvis handla om glädje, hälsa, pengar, kreativitet eller relationer.
Access Bars är en avkopplande behandling där terapeuten drar igång energiflödet i mottagarens kropp. Många upplever att tankebruset tystnar, att de sover djupare och att deras relationer förbättras. Bars används även mot stress och kronisk värk.
Bars är en internationellt beprövad metod sedan mer än 20 år tillbaka och är ett fantastiskt komplement till fysisk behandling, träning och coaching.

Gerd Westholm Kjellgren      tel 070-570 28 17      info@ivera.se      www.ivera.se